Lãi Suất Vay Các Ngân Hàng Hỗ Trợ Dự Án Akari City I T7.2024

REI chia sẻ anh chị lãi suất tham khảo vay cho dự án Akari City, chi tiết thay đổi tuỳ thời điểm vay của khách hàng.

Áp dụng chương trình Tháng 7.2024

_____________________

Thanks & Regards.

Phuong Minh/Tel: 0946 835 865

Website: https://www.reinvestor.vn

Bài Viết Liên Quan
Ảnh chụp Màn hình 2024-07-05 lúc 19.40
Ảnh chụp Màn hình 2024-07-01 lúc 19.52
Ảnh chụp Màn hình 2024-06-30 lúc 19.39