Cập Nhật Biểu Phí Gửi Xe Akari City Mới Nhất

REI xin cập nhật bảng biểu phí gửi xe dự án Akari City 2022 mới nhất đến các quý cư dân (đã bao gồm 10% VAT), cụ thể:

_____________________

Thanks & Regards.

Phuong Minh/Tel: 0946 835 865

Website: https://www.reinvestor.vn

Bài Viết Liên Quan
LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO DEALER (1)
Ảnh chụp Màn hình 2024-04-14 lúc 11.25
chinhsachquatangchokhachhang