Cập Nhật Biểu Phí Gửi Xe Mizuki Park Mới Nhất

REI xin cập nhật bảng biểu phí gửi xe dự án Mizuki Park 2023 đến các quý cư dân (đã bao gồm 10% VAT), cụ thể:

_____________________

Thanks & Regards.

Phuong Minh/Tel: 0946 835 865

Website: https://www.reinvestor.vn

Bài Viết Liên Quan
Ảnh chụp Màn hình 2024-04-14 lúc 11.25
chinhsachquatangchokhachhang
anhthuctecanho98m2pn2wccangocpanoramamizukipark