Cập Nhật Mức Phí Quản Lý Dự Án Akari City Mới Nhất

REI xin cập nhật bảng phí quản lý dự án Akari City 2023 đến các quý cư dân (đã bao gồm 10% VAT), cụ thể:

Phí quản lý

Phí gửi xe.

_____________________

Thanks & Regards.

Phuong Minh/Tel: 0946 835 865

Website: https://www.reinvestor.vn

Bài Viết Liên Quan
LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO DEALER (1)
Ảnh chụp Màn hình 2024-04-14 lúc 11.25
chinhsachquatangchokhachhang