Công Tác Chuẩn Bị Hoàn Tất Ra Sổ Hồng Akari City

Khi chủ đầu tư xây dựng đúng theo quy định, việc mua bán giữa khách hàng và chủ đầu tư là hợp pháp, đồng thời khách hàng đã thanh toán đủ số tiền mua nhà thì hoàn toàn có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất Cho Căn Hộ Chung Cư với tên thường gọi là Sổ hồng).

REI xin được cập nhật tiến độ mới nhất từ dự án Akari City, nay đã thực hiện bước tiếp theo hỗ trợ đoàn kiểm tra hiện trạng dự án, chuẩn bị cho công tác làm văn bản đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận của Sở Tài Nguyên & Môi trường.

Ngày 16/12/2022, Ban quản lý Akari City chính thức đưa ra thông báo đến Quý cư dân về việc hỗ trợ đoàn kiểm tra hiện trạng dự án Akari City để có cơ sở xác nhận điều kiện chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà cụ thể như sau:

  1. Thời gian kiểm tra: Lúc 08H30, thứ sau – ngày 16/12/2022.
  2. Địa điểm: Khu căn hộ Akari City, Phường An Lạc, Quận Bình Tân.
  3. Thành phần kiểm tra: Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, UBND Quận Bình Tân, UBND Phường An Lạc.

_____________________

Thanks & Regards.

Phuong Minh/Tel: 0946 835 865

Website: https://www.reinvestor.vn

Bài Viết Liên Quan
LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO DEALER (1)
Ảnh chụp Màn hình 2024-04-14 lúc 11.25
chinhsachquatangchokhachhang