QUY TRÌNH BOOKING / GIỮ CHỖ CÁC DỰ ÁN BĐS

REI chia sẻ với anh chị quy trình booking giữ chỗ các dự án BĐS.

________________

Thanks & Regards.

Phuong Minh/Tel: 0946 835 865

Bài Viết Liên Quan
LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO DEALER (1)
Ảnh chụp Màn hình 2024-04-14 lúc 11.25
chinhsachquatangchokhachhang