REI – HỘI NHẬP NỀN TẢNG HỆ THỐNG

– Khởi đầu mới với chiến lược hiệu quả hơn.

– Chính thức bắt đầu làm việc trên phần mềm hệ thống mới.

Đồng thời, REI xin chân thành cảm ơn một người anh – người khách hàng đã giúp tổ chức có thể tiếp cận cơ hội này.

REI tại buổi họp phần mềm

_____________________

Thanks & Regards.

Phuong Minh/Tel: 0946 835 865

Website: https://www.reinvestor.vn

Bài Viết Liên Quan
LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO DEALER (1)
Ảnh chụp Màn hình 2024-04-14 lúc 11.25
chinhsachquatangchokhachhang