TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản là một loại tài sản có giá trị lớn được pháp luật quy định trong giao dịch để xác định tài sản chung – riêng.

Yếu tố này được xác định rõ đối với bên bán (bên chuyển nhượng), bạn cần lưu ý:

– Khi độc thân: Trong hồ sơ chuyển nhượng phải có Giấy chứng nhận Độc thân (thời hạn trước 06 tháng kể từ ngày Cơ quan chức năng cấp).

– Khi đã lập gia đình: Phải có mặt cả vợ/ chồng cùng ký kết chuyển nhượng được Công chứng viên chứng thực tại phòng công chứng và phải có Giấy chứng nhận Kết hôn (bản chính).

Đối với bên mua, việc kiểm chứng tình trạng hôn nhân không được đề cập đến, tuy nhiên trong trường hợp bạn đã lập gia đình, vẫn muốn sở hữu tài sản riêng thì đòi hỏi người vợ/ chồng của bạn phải làm cam kết tài sản riêng. Việc thiếu bước này sẽ được xem làm tài sản chung và vẫn yêu cầu có đủ vợ – chồng ký khi bạn có quyết định bán tài sản này.

REAL ESTATE INVESTOR – PHƯƠNG CHÂM KINH DOANH “ĐÚNG – ĐỦ”

________________

Thanks & Regards.

Phuong Minh/Tel: 0946 835 865

Website: https://www.reinvestor.vn

Bài Viết Liên Quan
LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO DEALER (1)
Ảnh chụp Màn hình 2024-04-14 lúc 11.25
chinhsachquatangchokhachhang