Tiến Độ Akari City Tháng 04.2023

Với tiêu chí luôn đảm bảo tiến độ theo đúng cam kết, Akari City giai đoạn 2 tiếp tục giữ nhịp thi công.

Tính đến tháng 04.2023, toàn bộ cụm căn hộ thuộc Akari City giai đoạn 2 đã hoàn thiện thi công kết cấu tầng 6, đang triển khai thi công kết cấu đến tầng 7, bám sát tiến độ tổng thể dưới sự tham gia của những tên tuổi uy tín trong và ngoài nước.

Click vào video sau để theo dõi tiến độ mới nhất của Thành phố Ánh sáng!

_____________________

Thanks & Regards.

Phuong Minh/Tel: 0946 835 865

Website: https://www.reinvestor.vn

Bài Viết Liên Quan
hon30namnamlonggroupviuytingiatrivuotthoigian
tiendowaterpointthang112023soinoinhipthicong
tiendoduanmizukiparkthang112023